Vypočítajte 76754

Pre dvojpól vypočítajte komplexný zdanlivý výkon S a okamžitú hodnotu prúdu i(t), ak je dané: R=10 Ω, C=100 uF, f=50 Hz, u(t)= druhá odmocnina z 2, sin( ωt - 30 °). Vďaka za prípadnú pomoc alebo radu.

Správna odpoveď:

S =  0,0599 VA
i = 0,0424*sin(ωt−102,5594)

Postup správneho riešenia:

R=10 Ω C=100 106=0,0001 F f=50 Hz U=2=2 V1,4142 V  α=30  ω=2π f=2 3,1416 50314,1593  Z1=ω C1=314,1593 0,0001131,831 Ω  Z=R2+Z12=102+31,831233,3648 Ω  I=ZU=33,36481,41420,0424 A  S=I U=0,0424 1,4142=0,0599 VA
tgβ=Z1:R=31,831:103,1831=165849:52103  β=π180°arctg(Z1/R)=π180°arctg(31,831/10)72,5594  φ=αβ=(30)β102,5594   i(t) = I   sin( ωt +φ) i=0,0424 sin(ωt102,5594)Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Potrebujete pomôcť spočítať, vykrátiť či vynásobiť zlomky? Skúste našu zlomkovú kalkulačku.
Vyskúšajte kalkulačku s komplexnými číslami.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.
Vyskúšajte si prevody jednotiek uhlov uhlové stupne, minúty, sekundy, radiány.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: