Medený 4

Medený vodič má pri teplote 36°C odpor 2,8Ω. Akú hodnotu odporu bude mať po ochladení na -22°C?

Správna odpoveď:

R2 =  2,1504 Ω

Postup správneho riešenia:

t1=36 °C R1=2,8 Ω t2=22 °C  α=4,0 103=0,004 Ω Δ=t2t1=(22)36=58 °C  R2=R1 (1+α Δ)=2,8 (1+0,004 (58))=2,1504 ΩNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

    Jednotky fyzikálnych veličín:

    Téma:

    Úroveň náročnosti úlohy:

    Súvisiace a podobné príklady: