Základy elektrotechniky - príklady

Elektrotechnika je vedný odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom a využitím elektrickej energie.

Počet nájdených príkladov: 96

 • Medený 4
  Medený vodič má pri teplote 36°C odpor 2,8Ω. Akú hodnotu odporu bude mať po ochladení na -22°C?
 • Špirála
  Špirálou elektrického variča prechádza pri napätí 220 V prúd 4,4 A Aký je odpor špirály?
 • Aký dlhý 2
  Aký dlhý musí byť vodič z manganinu o priemere 0,8mm aby mal hodnotu 10Ω?
 • R1R2 sériovo
  V uvedenom obvode (dva odpory R1 a R2 sú zapojené sériovo) je celkový odpor od A do B 16 ohmov. Nájdite odpor R2 a prúd cez 12-ohmový odpor R1, ak je napätie medzi A a B je 10 V.
 • K akému
  K akému elektrickému napätiu je pripojená žiarovka smerového svetla s odporom 7400 mΩ, ak ňou prechádza prúd 1,6 A?
 • Vlákno 2
  Vlákno žiarovky stretávacích svetiel auta má odpor 5 Ω. Aký veľký elektrický prúd ňou prechádza pri štandardnom napätí autobatérie 12 V?
 • Coulombov zákon
  Tri rovnaké kladné náboje Q sú umiestnené vo vrcholoch rovnoramenného pravouhlého trojuholníka ABC. Pravý uhol je pri vrchole A. Dĺžka strany AB je 1 m. Aká je intenzita elektrického poľa v strede S strany BC, t. J. aká sila by pôsobila na kladný náboj q
 • Tri rezistory
  Tri rovnaké rezistory o odporoch 12 Ohm máš spojiť tak, aby si získal postupne výsledný odpor a) 36 Ohm, b) 4 Ohm, 18 Ohm. Nakresli schému každého obvodu.
 • Vedľa seba (paralelne)
  Rezistor 1 s odporom 100 Ohm a rezistor 2 s odporom 400 Ohm sú v obvode spojené vedľa seba. Medzi svorkami rezistorov je napätie 80V. a) Nakresli schému obvodu a zapíš do neho zadanej veličiny b) Urči výsledný odpor rezistorov. c) Urči prúd I prechádzajúc
 • Indukované napätie
  Kovový prstenec s polomerom 10 cm je uložený v magnetickom poli tak, že normála k jeho ploche zviera s indukčnými čiarami uhol 60°. Indukcia magnetického poľa sa rovnomerne mení a za 0,50s klesne z hodnoty 0,45 T na 0,35 T. Určte prúd v prstenci, keď jeho
 • Vypočítajte 56
  Vypočítajte energiu magnetického poľa valcovej cievky, ktorá má 400 závitov, dĺžku 0,4 m a polomer 20 mm. Cievkou prechádza prúd 3A. (µo = 4π 10-7 H. M-1)
 • Vypočítajte 55
  Vypočítajte vlastnú indukčnosť cievky, ktorá má 1 300 závitov, ak sa rovnomernou zmenou prúdu o 2A indukčný tok cievkou zmení o 6 . 10-5 Wb.
 • Výhrevnou
  Výhrevnou špirálou elektrického krbu s odporom 10Ω prechádza prúd 20 A počas 2,5 h. Urči príkon krbu a spotrebovanú elektrickú energiu
 • Odpor 4
  Odpor žiarovky pri príkone 40 W je 10 Ω. K akému zdroju napätia je pripojená? Aký veľký prúd ňou prechádza?
 • Watty žiarovka
  Urči odpor žiarovky, ktorej príkon pri napätí zdroja 220 V je 15 W.
 • Elektrické 2
  Elektrické pole vykoná prácu 1610 J pri prenose el. Náboja 7 C medzi svorkami vyhrievacej špirály. Vypočítaj napätie medzi svorkami.
 • Výstupné
  Výstupné napätie transformátora je 880 V. Sekundárne cievka má 1200 závitov. Urči, k akému napätie je pripojená primárna cievka a koľko má závitov, preteká ak jej prúd 1 A. Transformačný pomer k = 4. Aký prúd preteká sekundárnou cievkou?
 • Primárna
  Primárna cievka transformátora má 1100 závitov a je pripojená k napätiu 220V. Koľko závitov má sekundárna cievka, ak je na nej napätie 55 V? Urči transformačný pomer a rozhodni, o akú sa jedná transformáciu.
 • Vypočítaj 121
  Vypočítaj výkon elektromotora, ak pracuje 10 minút a elektromer nameral spotrebu 500 Wh.
 • Vypočítajte
  Vypočítajte napätie v uzavretom obvode. Vypočítať výkony odporov. R1 = 30 ohmov, R2 = 10 ohmov. I = 0,1A. U =?. Odpory sú spojený sériovo, za sebou.

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.Pozrite tiež informácií viac na Wikipédií.