Dvojpól RC

Pro dvojpól vypočtěte komplexní zdánlivý výkon S a okamžitou hodnotu proudu i(t), je-li dáno: R=10 Ω, C=100uF, f=50 Hz, u(t)= druhá odmocnina ze 2, sin( ωt - 30°). Díky za případnou pomoc nebo radu.

Správná odpověď:

S =  0,0599 VA
i = 0,0424*sin(ωt−102,5594)

Postup správného řešení:

R=10 Ω C=100 106=0,0001 F f=50 Hz U=2=2 V1,4142 V  α=30  ω=2π f=2 3,1416 50314,1593  Z1=ω C1=314,1593 0,0001131,831 Ω  Z=R2+Z12=102+31,831233,3648 Ω  I=ZU=33,36481,41420,0424 A  S=I U=0,0424 1,4142=0,0599 VA
tgβ=Z1:R=31,831:103,1831=165849:52103  β=π180°arctg(Z1/R)=π180°arctg(31,831/10)72,5594  φ=αβ=(30)β102,5594   i(t) = I   sin( ωt +φ) i=0,0424 sin(ωt102,5594)Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Potřebujete pomoci sčítat, zkrátít či vynásobit zlomky? Zkuste naši zlomkovou kalkulačku.
Vyzkoušejte také kalkulačku s komplexními čísly.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.
Vyzkoušejte si převody jednotek úhlů úhlové stupně, minuty, sekundy, radiány.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: