Príklady na prevody jednotiek času

Počet príkladov:
Číselný obor:
Násobnosť:
81s = m
16h = m
37h = m
48h = d
44d = m
65μs = m
60s = μs
64s = m
27h = d
98ms = s