Príklady na prevody jednotiek času

Počet príkladov:
Číselný obor:
Násobnosť:
37ms = μs
27m = s
14s = m
8ms = h
48μs = ms
46ms = d
17μs = m
60h = m
80μs = ms
36ms = s