Príklady na prevody jednotiek dĺžky

Počet príkladov:
Číselný obor:
Násobnosť:
53mm = km
56m = "
56" = m
63cm = km
21km = "
64" = mm
36μm = m
59dm = mm
75" = km
72" = μm