Príklady na prevody jednotiek dĺžky

Počet príkladov:
Číselný obor:
Násobnosť:
11dm = μm
34cm = m
50m = μm
82" = m
60km = mm
37μm = km
59m = cm
54cm = dm
69cm = dm
31" = m

Premeny jednotiek dĺžky v slovných úlohách

 • Štvrťky
  Koľko metrov má štvrť kilometra? Koľko centimetrov má štvrť metra, koľko centov je štvrť eura?
 • Šarkany 2
  Peter a Milan si pustali sarkanov. Petrov sarkan vyletel do vysky 8m 35dm 16cm. Milanov sarkan vyletel o 60cm nizsie. Do akej vysky v cm vyletel Milanov sarkan?
 • Nádrž 21
  Nádrž na vodu má tvar kvádra . Vnútorná dĺžka je 5,2 metrov a šírka je 2,4 metrov a hĺbka je 1,5 metrov. Koľko litrov vody obsahuje nádrž, ak je naplnená do 3/5 svojej hĺbky
 • Prírodná
  Prírodná rezervácia je na ploche tvaru štvorca s obsahom 40000 km štvorcových ak to zakreslime na mapu v mierke 1:1000000 získame štvorec určite stranu štvorčeka
 • Priemer 32
  Priemer kolesa motocykla je 55 cm. Koľko krát sa otočí koleso motocykla na ceste dlhej 5 km?
 • Vlak v,s
  Vlak sa rozbieha 2 min so zrýchlením 25 cm/s2 . Akú rýchlosť nadobudne za túto dobu a akú dráhu prejde?
 • Miestnosť 3
  Miestnosť ma tvar kvadra s rozmermi: dlžka 50m a širka 60dm a vyška 300cm. Vypočítajte, kolko bude stat vybielenie tejto miestnosti (podlaha sa nebieli), ak plocha okien a dveri je 15% z celkovej plochy a za 1m2 sa plati 15 eur.
 • Vypočítaj 22
  Vypočítaj obsah obdĺžnika s rozmermi 4m a 120dm v cm štvorcových.
 • Mapa 7
  Vzdušná vzdialenosť hotela od hradu je 4,4 km. Akú mierku má mapa, na ktorej je táto vzdialenosť znázornená úsečkou dlhou 4 cm?
 • Chlapec
  Chlapec prejde za hodinu približne 8,5 km. Za aký čas prejde vzdialenosť 32 km, ak si počas absolvovania trasy urobí dve prestávky po 30 minút?
 • Míla vyšla
  Míla vyšla z bodu A v 13 hodín rýchlosťou 4 km/hod. V 15,30 hod za ňou Líba rýchlosťou 20 km/hod. Za koľko minut dohoní Líba Mílu?
 • Podlaha 3
  Podlaha obývacej izby má rozmery 50dm a 4m. Koľko metrov dreveného obkladu musime kúpiť, ak ju chceme obložiť po celom jej obvode?
 • Dve dediny
  Na mape sa s mierke 1: 40000 sú zakreslené dve dediny vzdialené v skutočnosti 16km. Aká je ich vzdialenosť na mapke?


slovné úlohy - viacej »