Príklady na prevody jednotiek dĺžky

Počet príkladov:
Číselný obor:
Násobnosť:
16" = km
30cm = m
65km = "
86" = μm
45cm = μm
2μm = m
32km = dm
90m = km
55km = "
59" = μm