Príklady na prevody jednotiek dĺžky

Počet príkladov:
Číselný obor:
Násobnosť:
64μm = mm
96μm = cm
52cm = "
40cm = mm
12μm = dm
43dm = μm
75km = cm
59mm = cm
80cm = "
112mm = km

Premeny jednotiek dĺžky v slovných úloháchslovné úlohy - viacej »