Príklady na prevody jednotiek dĺžky

93μm = cm
29m = km
54cm = "
112cm = mm
54μm = dm
23μm = km
32μm = dm
62" = m
12cm = mm
48m = mm

Premeny jednotiek dĺžky v slovných úloháchslovné úlohy - viacej »