Příklady na převody jednotek délky

Počet příkladů:
Číselný obor:
Násobnost:
38μm = km
70km = dm
41cm = m
44mm = μm
40μm = dm
45" = km
45cm = dm
97mm = m
97μm = "
89μm = mm