Vzdálenosti 5148

Ve vzdálenosti 10 m od břehu řeky naměřili základnu AB = 50 m rovnoběžně s břehem. Bod C na druhém břehu řeky je vidět z bodu A pod úhlem 32°30' az bodu B pod úhlem 42°15'. Vypočítejte šířku řeky.

Správná odpověď:

x =  96,6618 m

Postup správného řešení:

α=32°30=32°+6030°=32,5°=32,5 β=42°15=42°+6015°=42,25°=42,25 y0=50 m x0=10 m  k1=tgα=tg32,5° =0,63707 k2=tgβ=tg42,25° =0,908336=0,90834  k2 = tg β = (x0+x)/y k1 = tg α = (x0+x)/(y0+y)   y   tg β = (x0+x) (y0+y)   tg α = (x0+x) y   tg β = (y0+y)  tg α  y=k2k1y0 k1=0,90830,637150 0,6371117,4255 m  x=y k2x0=117,4255 0,908310=96,6618 mNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?
Chcete proměnit jednotku délky?
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.
Vyzkoušejte si převody jednotek úhlů úhlové stupně, minuty, sekundy, radiány.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: