Zaokrouhlete 72864

Muž, který se toulá pouští, ujede 3,8 míle ve směru S 44° W západní délky. Potom se otočí a ujede 2,2 míle ve směru severní N 55° W západní délky. Jak daleko je v té době od svého výchozího bodu? (Vaši odpověď zaokrouhlete na dvě desetinná místa.)

Správná odpověď:

d =  4,68 mi

Postup správného řešení:

α=180+44=224  a=3,8 mi β=36055=305  b=2,2 mi  x1=a sinα=a sin224° =3,8 sin224° =3,8 (0,694658)=2,6397 mi y1=a cosα=a cos224° =3,8 cos224° =3,8 (0,71934)=2,73349 mi  x2=b sinβ=b sin305° =2,2 sin305° =2,2 (0,819152)=1,80213 mi y2=b cosβ=b cos305° =2,2 cos305° =2,2 0,573576=1,26187 mi  x=x1+x2=(2,6397)+(1,8021)4,4418 mi y=y1+y2=(2,7335)+1,26191,4716 mi  d=x2+y2=(4,4418)2+(1,4716)2=4,68 miNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Dva vektory určeny velikostmi a vzájemným úhlem sčítá naše kalkulačka sčítání vektorů .
Chcete proměnit jednotku délky?
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.
Vyzkoušejte si převody jednotek úhlů úhlové stupně, minuty, sekundy, radiány.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: