Zaokrúhľovanie na tisíce

Zaokrúhlite nasledovné čísla na tisíce:

Počet príkladov:
Číselný obor:
1000
29805
5071
8637
8360
595
3651
269
388
1930