Zaokrúhľovanie na tisíce

Zaokrúhlite nasledovné čísla na tisíce:

Počet príkladov:
Číselný obor:
163739
1000
9053
21634
7772
8641
5944
10861
244430
8987