Zaokrúhľovanie na tisíce

Zaokrúhlite nasledovné čísla na tisíce:

Počet príkladov:
Číselný obor:
734
91022
414
565722
40587
30543
189
828065
77255
7217