Príklady na percentá

Percento je spôsob vyjadrenia čísla, najmä pomeru, v stotinách. Pozrite si aj naše slovné úlohy na percentá alebo
príklady1, príklady2, príklady3, príklady4, príklady5.

Vypočítajte:
Počet príkladov:
Číselný obor:
Zložitosť:
26%z96 =
17%z19 =
71%z93 =
46%z26 =
70%z57 =
92%z16 =
35%z65 =
84%z6 =
98%z19 =
1%z17 =

Percentá v slovných úlohách z matematiky

 • Štvrťka
  quarter Akým číslom v percentách sa da vyjadrit štvrtina celku?
 • Železo
  250px-Iron_electrolytic_and_1cm3_cube Železná ruda obsahuje 53% železa. Koľko rudy je potrebnej na výrobu 22 ton železa?
 • Separovaný odpad
  separ_recycle 14% separovaného odpadu na slovensku v roku 2007 tvorily plasty. skla sa podarilo vyseparovať dvakrát viac. Koľko % separovaného odpadu tvorilo sklo? Koľko % separovaného odpadu tvoril ostatný odpad?
 • Nová chladnička
  lednice Nová chladnička sa predáva za 1024 USD, pondelok bude zľava na 25%. Koľko USD ušetrí, a aká bude cena?
 • Ľudská iracionalita pri nákupoch
  athlonxp Dlhšie sledujem ponuku procesorov pre Socket A na ebay. Procesor Athlon XP 1,86Ghz s PR ratingom 2500+ stojí $7 a Athlon XP 2,16Ghz s PR ratingom 3000+ aktuálne stojí $16. Vypočítajte: O koľko percent je Athlon XP 2,16Ghz výkonnejší ako Athlon XP 1,86Ghz
 • Šport
  hokej V triede je 35 žiakov, 7 z nich aktívne športuje. Koľko je to percent ?
 • Percentá základ,hodnota...
  percent Základ je 344084, to je 100 %, koľko percent je 384177?
 • Abc - percentá
  percents2 Určte, kolko sa rovná 16% z a)32, b)44, c)34, d)25
 • Stúpanie 2
  permille Ak má cesta stúpanie 8%, znamená to, že na 200 m vystúpi o koľko?
 • Peter a Juraj
  euroset Peter a Juraj dostali spolu 200 eur. Juraj dostal 75% z čiastky. Určte, koľko dostal každý z nich.
 • Úspory na dôchodok
  babky Starší zo súrodencov má ušetrených o 44% eur viac ako mladší, čo predstavuje 22 eur. Koľko eur má ušetrených starší brat?
 • Na polici
  books Na polici je uložených 27 atlasov, 29 slovníkov, 8 učebníc a 16 encyklopédií. Aká je pravdepodobnosť, že náhodne vybraná kniha z tejto police je encyklopédia? Výsledok uveďte v percentách.
 • Trojky
  ziacka V triede bolo 21 žiakov, jednotku dostali 3 žiaci, dvojku 5 žiakov, trojku 8 žiakov, štvorku 4 žiaci, päťku 1 žiak. Koľko % žiakov dostalo známku lepšiu ako trojku?


slovné úlohy - viacej »