Příklady na procenta

Procento je způsob vyjádření čísla, zejména poměru, v setinách. Viz také slovní úlohy na procenta nebo
příklady1, příklady2, příklady3, příklady4, příklady5.

Vypočtěte:
Počet příkladů:
Číselný obor:
Složitost:
40%z5 =
30%z40 =
40%z95 =
50%z6 =
90%z20 =
10%z100 =
50%z14 =
50%z72 =
30%z30 =
60%z5 =

Procenta v slovních úlohách z matematiky

 • Procentá - lehké
  Kolik % je 432 z 434?
 • Původní cena
  Zboží, jehož původní cena byla 1200 kč, bylo dvakrát zlevněno. Nejprve o 15%, později o 10% z nové ceny. Určete konečnou cenu zboží a počet procent, o něž bylo zboží celkem zlevněno.
 • Asistentka
  Asistentka přepsala za 12 hodin 15% celého rukopisu. Kolik hodin musí ještě psát, aby přepsala zbytek rukopisu?
 • Sud
  Sud je naplněn vodou do 57% svého objemu. Když do něj dolijeme dvě vědra, bude naplněn do 73% svého objemu. Jaký objem má sud, jestliže objem vědra je 12 litrů?
 • Prodávám
  Prodávám 150 ks za částku 2350,- Kč zákazník má na stejný počet kusů nabídku za 1700,-kc o kolik procent je moje nabídka vyšší????
 • Plány patří do socialismu
  Měsíční plán výroby dvou podniků činil dohromady 360 strojů. Když první podnik splnil svůj plán na 105% a druhý na 117%, vyrobily oba podniky dohromady 402 strojů. Určete původní měsíční plány obou podniků.
 • Sleva
  Svetr byl zpevněn z 850kc na 340kc. Kolik % byla slévá?
 • Kukuřice
  Zemědělci vyseli kukuřici na 45 ha což je 15% z celkové výměry jejich zemědělství. Kolik ha polí odhospodarujú?
 • Kužel a kvádr
  O kolik procent má kužel o poloměru podstavy r větší objem než stejně vysoký kvádr se čtvercovou podstavou s délkou hrany r?
 • Cena pozemku
  Cena pozemku vzrostla o 17%. Jaká byla původní cena pozemku pokud pozemek nyní stojí 46800 €?
 • Na farmě
  Na farmě je 90 králíků, 700 ovcí, 300 kusů dobytka a 500 prasat. Jaké procento z celkového počtu zvířat jsou králíci?
 • Houby
  Houby ztrácejí sušením 90% hmotnosti. Kolik čerstvých hub třeba na 5 kg sušených hub?
 • Jednoduché úrokování 3
  Najděte jednoduchý úrok, pokud vložíte 11928 dolarů na 2% po dobu 10 týdnů.


slovní úlohy - více »