Príklady na percentá

Percento je spôsob vyjadrenia čísla, najmä pomeru, v stotinách. Pozrite si aj naše slovné úlohy na percentá alebo
príklady1, príklady2, príklady3, príklady4, príklady5.

Vypočítajte:
Počet príkladov:
Číselný obor:
Zložitosť:
50%z92 =
50%z12 =
60%z80 =
50%z78 =
50%z64 =
40%z35 =
50%z34 =
50%z82 =
90%z10 =
80%z55 =