Akciová spoločnosť

V akciovej spoločnosti pracovali pracovníci zaradení do dvoch kategórií podľa stupňa automatizácie výrobných procesov. V dielni s nízkym stupňom automatizácie výrobných procesov pracovalo 25% zo všetkých pracovníkov a v tomto oddelení bola priemerná mzda 545 eur. Zvyšok pracovníkov pracoval v dielni s vysokým stupňom automatizácie. Ďalej vieme, že priemerná mzda všetkých pracovníkov z oboch dielní bola 835 eur. Na začiatku tohto roku došlo k zvýšeniu miezd pracovníkov pracujúcich v dielni s nízkym stupňom automatizácie jednotne o 25€. O koľko percent vzrástla priemerná mzda v celej akciovej spoločnosti následkom zvýšenia miezd v tejto jednej skupiny pracovníkov?

Správna odpoveď:

p =  0,7485 %

Postup správneho riešenia:


835 = 0,25·545 + 0,75·a
b = 0,25·(545+25) + 0,75·a
p = 100·(b-835)/835

0,75a = 698,75
0,75a-b = -142,5
100b-835p = 83500

Riadok 2 - Riadok 1 → Riadok 2
0,75a = 698,75
-b = -841,25
100b-835p = 83500

Pivot: Riadok 2 ↔ Riadok 3
0,75a = 698,75
100b-835p = 83500
-b = -841,25

Riadok 3 - -1/100 · Riadok 2 → Riadok 3
0,75a = 698,75
100b-835p = 83500
-8,35p = -6,25


p = -6,25/-8,35 = 0,74850299
b = 83500+835p/100 = 83500+835 · 0,74850299/100 = 841,25
a = 698,75/0,75 = 931,66666667

a = 2795/3 ≐ 931,666667
b = 3365/4 = 841,25
p = 125/167 ≐ 0,748503

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Naša kalkulačka na výpočet percent Vám pomôže rýchlo vypočítať rôzne typické úlohy s percentami.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Súvisiace a podobné príklady: