Automatizace 2418

V akciové společnosti pracovali pracovníci zařazení do dvou kategorií podle stupně automatizace výrobních procesů. V dílně s nízkým stupněm automatizace výrobních procesů pracovalo 25% ze všech pracovníků a v tomto oddělení byla průměrná mzda 545 eur. Zbytek pracovníků pracoval v dílně s vysokým stupněm automatizace. Dále víme, že průměrná mzda všech pracovníků z obou dílen byla 835 eur. Na začátku letošního roku došlo ke zvýšení mezd pracovníků pracujících v dílně s nízkým stupněm automatizace jednotně o 25 €. O kolik procent vzrostla průměrná mzda v celé akciové společnosti následkem zvýšení mezd v této jedné skupině pracovníků?

Správná odpověď:

p =  0,7485 %

Postup správného řešení:


835 = 0,25·545 + 0,75·a
b = 0,25·(545+25) + 0,75·a
p = 100·(b-835)/835

0,75a = 698,75
0,75a-b = -142,5
100b-835p = 83500

Řádek 2 - Řádek 1 → Řádek 2
0,75a = 698,75
-b = -841,25
100b-835p = 83500

Pivot: Řádek 2 ↔ Řádek 3
0,75a = 698,75
100b-835p = 83500
-b = -841,25

Řádek 3 - -1/100 · Řádek 2 → Řádek 3
0,75a = 698,75
100b-835p = 83500
-8,35p = -6,25


p = -6,25/-8,35 = 0,74850299
b = 83500+835p/100 = 83500+835 · 0,74850299/100 = 841,25
a = 698,75/0,75 = 931,66666667

a = 2795/3 ≐ 931,666667
b = 3365/4 = 841,25
p = 125/167 ≐ 0,748503

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: