V škole

V škole je 500 žiakov. Na konci školského roka riaditeľ oznámil, že vyznamenanie získalo 20% žiakov. Pritom vyznamenanie dosiahlo 18% chlapcov a 23% dievčat. Určte, koľko chlapcov a koľko dievčat navštevuje školu.

Správna odpoveď:

x =  300
y =  200

Postup správneho riešenia:


x+y = 500
0,18x+0,23y = 0,2·500

x+y = 500
0,18·x+0,23·y = 0,2·500

x+y = 500
0,18x+0,23y = 100

Riadok 2 - 0,18000000000001 · Riadok 1 → Riadok 2
x+y = 500
0,05y = 10


y = 10/0,05 = 200
x = 500-y = 500-200 = 300

x = 300
y = 200

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Naša kalkulačka na výpočet percent Vám pomôže rýchlo vypočítať rôzne typické úlohy s percentami.
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: