Vyznamenání 2759

Ve škole je 500 žáků. Na konci školního roku ředitel oznámil, že vyznamenání získalo 20% žáků. Přitom vyznamenání dosáhlo 18% chlapců a 23% dívek. Určete, kolik chlapců a kolik dívek navštěvuje školu.

Správná odpověď:

x =  300
y =  200

Postup správného řešení:


x+y = 500
0,18x+0,23y = 0,2·500

x+y = 500
0,18·x+0,23·y = 0,2·500

x+y = 500
0,18x+0,23y = 100

Řádek 2 - 0,18000000000001 · Řádek 1 → Řádek 2
x+y = 500
0,05y = 10


y = 10/0,05 = 200
x = 500-y = 500-200 = 300

x = 300
y = 200

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty.
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: