Zaokrúhľovanie na dve desatinné miesta

Zaokrúhlite nasledovné čísla na 2 desatinné miesta (stotiny):

Počet príkladov:
Číselný obor:
1.4077
1.1274
0.4612
16.6814
1.7485
6.3841
5.9087
1.9547
0.2071
3.0697