Minimum - príklady zo štatistiky

Vypočítajte minimum súboru:
Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
{24, 79, 23, 47, 66, 43, 71, 12, 57, 11} =
{57, 1, 87, 9, 32, 79, 36, 91, 6, 8} =
{95, 45, 76, 73, 15, 9, 98, 18, 94, 2} =
{17, 93, 89, 17, 4, 74, 94, 63, 62, 74} =
{92, 65, 95, 4, 22, 3, 79, 28, 91} =
{71, 5, 1, 50, 92, 51, 9, 39, 52} =
{20, 48, 24, 30, 21, 59, 20, 39, 93, 21} =
{2, 9, 63, 65, 12, 88, 83, 65, 95} =
{51, 70, 18, 13, 85, 77, 50, 44, 44} =
{51, 84, 0, 49, 71, 75, 81, 32, 2, 35} =