Minimum - príklady zo štatistiky

Vypočítajte minimum súboru:
Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
{58, 60, 6, 88, 36, 28, 33, 85, 23, 23} =
{3, 12, 61, 13, 61, 51, 30, 85, 97} =
{98, 2, 47, 29, 44, 78, 3, 74, 9, 60} =
{31, 52, 20, 51, 50, 53, 43, 75, 29, 72} =
{88, 13, 57, 38, 80, 6, 98, 3, 17, 59} =
{17, 82, 21, 8, 29, 33, 56, 83, 12} =
{55, 92, 67, 74, 39, 83, 67, 2, 81, 50} =
{35, 61, 8, 71, 54, 98, 96, 48, 69, 37} =
{19, 98, 20, 46, 63, 51, 21, 78, 47, 43} =
{67, 75, 97, 32, 70, 56, 43, 55, 21} =