Aritmetický priemer - príklady zo štatistiky

Vypočítajte aritmetický priemer súboru:
Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
{90, 68, 94, 2, 48, 13, 33, 14, 83} =
{79, 74, 97, 31, 95, 2, 45, 61, 19, 20} =
{28, 16, 53, 72, 48, 1, 12, 62, 91, 23} =
{72, 95, 17, 100, 22, 25, 18, 88, 88, 6} =
{76, 52, 23, 90, 46, 74, 35, 100, 90, 26} =
{75, 67, 12, 79, 1, 5, 39, 68, 43, 8} =
{26, 97, 5, 65, 49, 94, 91, 65, 3, 24} =
{25, 80, 85, 52, 3, 89, 36, 73, 46} =
{24, 82, 14, 42, 61, 50, 63, 39, 79, 87} =
{57, 82, 70, 48, 31, 28, 61, 47, 75, 19} =