Aritmetický průměr - příklady ze statistiky

Vypočtěte aritmetický průměr souboru:
Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
{47, 64, 97, 28, 91, 83, 89, 63, 0, 45} =
{98, 15, 80, 84, 40, 60, 25, 1, 6} =
{18, 65, 33, 9, 33, 74, 15, 61, 52} =
{45, 94, 81, 35, 8, 28, 78, 72, 84} =
{79, 27, 4, 60, 4, 98, 37, 8, 10, 97} =
{49, 5, 24, 89, 47, 68, 21, 28, 57, 69} =
{97, 9, 36, 96, 33, 99, 86, 99, 47, 80} =
{96, 50, 70, 94, 31, 96, 88, 77, 75} =
{62, 43, 24, 32, 43, 65, 40, 99, 12, 19} =
{24, 50, 68, 69, 56, 31, 4, 68, 55, 39} =