Aritmetický průměr - příklady ze statistiky

Vypočtěte aritmetický průměr souboru:
Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
{34, 90, 34, 20, 53, 23, 94, 6, 11} =
{95, 42, 36, 21, 41, 79, 85, 28, 15} =
{57, 83, 72, 1, 55, 70, 46, 72, 4} =
{53, 65, 81, 99, 79, 6, 32, 73, 48} =
{47, 68, 21, 21, 47, 88, 75, 38, 91} =
{94, 1, 40, 27, 28, 18, 3, 100, 42, 62} =
{36, 8, 65, 93, 20, 86, 12, 3, 5} =
{78, 93, 4, 62, 64, 43, 12, 18, 30, 13} =
{65, 85, 7, 36, 68, 33, 26, 56, 50, 11} =
{15, 67, 79, 84, 45, 69, 52, 90, 36, 89} =