Aritmetický průměr - příklady ze statistiky

Vypočtěte aritmetický průměr souboru:
Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
{16, 65, 2, 73, 46, 100, 17, 79, 15, 17} =
{65, 69, 9, 5, 24, 91, 4, 42, 98} =
{85, 73, 19, 30, 29, 71, 6, 12, 87, 21} =
{47, 75, 30, 44, 81, 45, 99, 5, 6, 42} =
{74, 62, 48, 22, 4, 94, 93, 15, 65, 65} =
{22, 91, 97, 95, 81, 3, 58, 45, 74, 25} =
{8, 36, 62, 29, 17, 37, 12, 80, 68} =
{19, 46, 20, 24, 99, 51, 79, 82, 7, 12} =
{1, 20, 69, 65, 93, 32, 40, 0, 17} =
{98, 62, 14, 93, 95, 47, 53, 91, 14, 56} =