Príklady druhá mocnina do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
42+22 =
62+22 =
52+22 =
32+42 =
12+42 =
32+72 =
22+52 =
12+22 =
22+12 =
12+32 =