Príklady druhá mocnina do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
52+42 =
12+22 =
62+32 =
22+32 =
32+72 =
12+32 =
42+52 =
52+22 =
22+42 =
42+42 =