Príklady druhá mocnina do 100

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
42+42 =
12+22 =
62+22 =
12+52 =
32+52 =
12+42 =
22+32 =
12+32 =
42+52 =
32+32 =