Příklady druhá mocnina do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
42+52 =
42+42 =
32+22 =
22+22 =
22+32 =
12+22 =
62+22 =
52+52 =
22+62 =
22+82 =