Příklady druhá mocnina do 100

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
12+22 =
22+32 =
42+32 =
32+12 =
32+22 =
62+42 =
12+32 =
22+62 =
42+12 =
22+42 =