Príklady na prevody jednotiek rýchlosti

Hľadáte kalkulačku na premenu jednotiek rýchlosti?

Počet príkladov:
Číselný obor:
Násobnosť:
55cm/s = mm/s
88km/h = mm/s
35mm/s = cm/s
47dm/s = m/s
2mm/s = dm/s
26cm/s = dm/s
11cm/s = m/s
23dm/s = mm/s
72cm/s = mm/s
60m/s = km/h