Príklady na prevody jednotiek rýchlosti

Hľadáte kalkulačku na premenu jednotiek rýchlosti?

Počet príkladov:
Číselný obor:
Násobnosť:
37m/s = dm/s
27m/s = dm/s
35m/s = cm/s
32mm/s = cm/s
8dm/s = cm/s
2mm/s = m/s
48km/h = m/s
46cm/s = mm/s
28cm/s = km/h
76dm/s = km/h