Príklady na prevody jednotiek hmotnosti, váhy

Počet príkladov:
Číselný obor:
Násobnosť:
55dag = kg
12g = dg
27dg = t
29dg = kg
26Mg = kg
16mg = Mg
20Mg = dg
19q = kg
33q = g
27g = q