Príklady na prevody jednotiek hmotnosti, váhy

Počet príkladov:
Číselný obor:
Násobnosť:
37mg = dag
27kg = q
71Mg = g
14mg = kg
2g = kg
24g = q
84q = kg
56q = kg
71Mg = kg
81t = kg