Zaokrúhľovanie na jedno desatinné miesto

Zaokrúhlite nasledovné čísla na 1 desatinné miesto (desatiny):

Počet príkladov:
Číselný obor:
16.81
46.169
16.444
234.666
45.338
46.814
10.676
416.05
35.464
18.418