Zaokrúhľovanie na jedno desatinné miesto

Zaokrúhlite nasledovné čísla na 1 desatinné miesto (desatiny):

Počet príkladov:
Číselný obor:
846.675
15.845
14.632
76.295
14.134
16.43
11.55
10.562
61.641
18.884