Zaokrúhľovanie na jedno desatinné miesto

Zaokrúhlite nasledovné čísla na 1 desatinné miesto (desatiny):

Počet príkladov:
Číselný obor:
45.135
4.191
984.667
819.262
64.492
497.124
12.205
15.783
5.733
14.643