Geometrický priemer - príklady zo štatistiky

Vypočítajte geometrický priemer súboru:
Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
{41, 31, 47, 47, 80, 60, 90, 68, 95} =
{5, 25, 70, 43, 14, 96, 15, 51, 76, 8} =
{81, 46, 84, 6, 22, 61, 67, 5, 60} =
{10, 31, 47, 93, 17, 88, 34, 45, 36, 95} =
{15, 42, 9, 15, 90, 14, 0, 57, 71, 20} =
{7, 4, 12, 37, 98, 7, 9, 25, 31, 73} =
{46, 39, 72, 37, 13, 47, 68, 16, 37} =
{94, 60, 35, 0, 35, 80, 10, 18, 23} =
{11, 78, 42, 71, 94, 92, 50, 90, 76, 84} =
{53, 77, 10, 6, 20, 47, 30, 19, 15} =