Zaokrúhľovanie na stovky

Zaokrúhlite nasledovné čísla na stovky:

Počet príkladov:
Číselný obor:
100
77668
981525
22748
18274
151265
32588
3281
9721
17551