Zaokrúhľovanie na stovky

Zaokrúhlite nasledovné čísla na stovky:

Počet príkladov:
Číselný obor:
561
60675
1288
3152
862
9605
100
26154
8701
519