Zaokrúhľovanie na stovky

Zaokrúhlite nasledovné čísla na stovky:

Počet príkladov:
Číselný obor:
160142
365
9998
53261
2810
378
636
202
66583
8744