Zaokrúhľovanie na desiatky

Zaokrúhlite nasledovné čísla na desiatky:

Počet príkladov:
Číselný obor:
16014.2
36.5
999.8
5326.1
281
37.8
63.6
20.2
6658.3
874.4