Zaokrúhľovanie na desiatky

Zaokrúhlite nasledovné čísla na desiatky:

Počet príkladov:
Číselný obor:
10
7766.8
98152.5
2274.8
1827.4
15126.5
3258.8
328.1
972.1
1755.1