Zaokrúhľovanie na desiatky

Zaokrúhlite nasledovné čísla na desiatky:

Počet príkladov:
Číselný obor:
6307.8
50.8
57.2
22632.3
96.9
5523.2
49483.4
339
728.7
67.8