Zaokrúhľovanie na desiatky

Zaokrúhlite nasledovné čísla na desiatky:

Počet príkladov:
Číselný obor:
56.1
6067.5
128.8
315.2
86.2
960.5
10
2615.4
870.1
51.9