success girl on math lesson

Matematika

Ponúkame precvičovanie úloh a príkladov druhého stupňa základnej školy a stredoškolskej matematiky. Za 10 rokov existencie portálu sme zozbierali a vyriešili vyše 16000 slovných úloh.

Väčšinu úloh nám poslali samotní žiaci a študenti. Snažíme sa u deti a mládeži rozvíjať logické a kritické myslenie. Príklady zbierame od žiakov, ktorí ich nevedia vypočítať alebo si len chcú potvrdiť správnosť svojho postupu a výsledku.

Príklady sú úplne klasické slovné úlohy.

Matematiku pokladáme za nositeľku zdravého rozumu, bez ktorého je ťažké v ďaľšej kariére dosiahnúť úspechy. Či ako manažér, programátor, murár či elektrikár budeš každý deň robiť rozhodnutia, ktorých kvalita bude závislá od Tvojej múdrosti, zrelosti, koncentrácie. Čím múdrejšie a kvalitnejšie rozhodnutia v živote budete robiť, tým väčší možný úspech v osobnom aj pracovnom živote. V tom Ti pomôže aj náš portál o príkladoch z matematiky s ich riešeniami. Ak hľadáš materiály k matematike, pripravuješ sa na prijímačky, maturitu, monitor, celoštátné testovanie vedomostí si tu taktiež správne. Okrem príkladov ponúkame aj online matematické kalkulačky.

Novinky:
Október 2022 - odsudzujeme Ruskú inváziu na Ukrajine. Praobyčajná dobyvačná vojna. Treba pripomenúť že Rusko okupovalo aj Československo od roku 1968 po 1991. Nás radových občanov čaká zníženie spotreby energií. Tj. zdraženie cien energií podľa existujúceho regulačného vzorca rádovo na 3-4 násobok oproti roku 2022. Zastropovaním cien energií (resp. dotácie na spotrebu, umelé zníženie ceny zákonom) povedie pravdepodobne k výpadkom a odstávkam, nakoľko spotreba môže byť vyššia ako ponuka. Opäť sa vymýšľa koleso. Vysoké ceny energie povedú automaticky k zníženiu spotreby. Ekonomické poučky hovoria, že všetcia účastníci trhu sa orientujú pomocou ceny. Umelé ceny povedú k nedostatku, aj pre ľudí, ktorí by si chcelu priplatiť.
slovné úlohy - viacej »