Príklady na prevody jednotiek plochy

Počet príkladov:
Číselný obor:
Násobnosť:
81dm2 = cm2
52m2 = mm2
92dm2 = cm2
43m2 = mm2
72a = cm2
11mm2 = cm2
22cm2 = ha
110m2 = mm2
105km2 = ha
5dm2 = cm2