Príklady na prevody jednotiek plochy

Počet príkladov:
Číselný obor:
Násobnosť:
44cm2 = m2
87ha = a
44ha = dm2
99cm2 = a
56cm2 = ha
71cm2 = a
100mm2 = dm2
88ha = m2
73m2 = mm2
59a = km2