Príklady na prevody jednotiek dĺžky

Počet príkladov:
Číselný obor:
Násobnosť:
81μm = cm
16mm = km
52m = mm
92μm = cm
43m = mm
72" = cm
11mm = cm
22cm = dm
110m = mm
105km = dm