Príklady na prevody jednotiek dĺžky

Počet príkladov:
Číselný obor:
Násobnosť:
51mm = "
20m = "
20cm = m
7" = μm
15mm = km
77cm = m
94mm = "
44km = mm
120m = mm
26m = mm