Príklady na prevody jednotiek objemu

Chcete premeniť jednotku objemu?

Počet príkladov:
Číselný obor:
Násobnosť:
13mm3 = l
65cm3 = dl
51mm3 = cm3
58dl = mm3
31cm3 = m3
62mm3 = hl
122mm3 = cl
48cl = mm3
36dl = hl
15cl = m3