Príklady na prevody jednotiek objemu

Chcete premeniť jednotku objemu?

Počet príkladov:
Číselný obor:
Násobnosť:
53cl = m3
32m3 = dm3
37hl = dm3
23dl = l
15cl = hl
36dl = mm3
19m3 = dm3
97mm3 = hl
32cm3 = hl
43dm3 = hl