Príklady na prevody jednotiek objemu

Chcete premeniť jednotku objemu?

Počet príkladov:
Číselný obor:
Násobnosť:
12mm3 = hl
26mm3 = dm3
16dm3 = dl
20cl = dl
19mm3 = dm3
33cm3 = cl
2hl = l
53hl = dm3
58dm3 = cm3
2cm3 = l