Príklady na prevody jednotiek objemu

Chcete premeniť jednotku objemu?

Počet príkladov:
Číselný obor:
Násobnosť:
35cm3 = dl
27mm3 = hl
19dm3 = l
71mm3 = dm3
77hl = dm3
17dl = l
41dm3 = l
2m3 = cl
73l = cm3
81dl = dm3