Príklady na prevody jednotiek objemu

Chcete premeniť jednotku objemu?

Počet príkladov:
Číselný obor:
Násobnosť:
53dm3 = dl
10l = mm3
38dm3 = m3
25mm3 = hl
85l = dl
12cl = m3
44dl = mm3
25mm3 = cl
14mm3 = hl
74dl = cl