Príklady na prevody jednotiek objemu

Chcete premeniť jednotku objemu?

Počet príkladov:
Číselný obor:
Násobnosť:
59dm3 = hl
17cl = dl
28cm3 = dl
18dl = dm3
77cl = m3
29m3 = dm3
14m3 = cl
12dl = dm3
1cm3 = l
59hl = m3