Medián - príklady zo štatistiky

Vypočítajte medián súboru:
Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
{41, 75, 27, 41, 92, 55, 42, 19, 50} =
{47, 60, 59, 73, 25, 52, 75, 5, 80} =
{59, 30, 45, 80, 3, 21, 44, 78, 77, 58} =
{80, 34, 20, 2, 63, 46, 36, 29, 36, 22} =
{55, 44, 56, 25, 57, 91, 22, 80, 75, 25} =
{95, 63, 1, 42, 28, 78, 58, 50, 61} =
{88, 73, 40, 56, 32, 42, 11, 87, 63, 88} =
{18, 20, 25, 72, 94, 4, 32, 15, 61} =
{27, 28, 96, 41, 69, 70, 95, 62, 20, 40} =
{36, 68, 62, 100, 40, 65, 72, 100, 5} =