Príklady druhá mocnina do 400

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
62+82 =
82+42 =
62+102 =
22+52 =
22+22 =
82+62 =
32+22 =
32+32 =
52+42 =
12+52 =