Príklady druhá mocnina do 400

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
62+102 =
72+72 =
52+112 =
12+22 =
12+42 =
32+22 =
72+42 =
12+32 =
92+82 =
32+32 =