Príklady druhá mocnina do 400

Vypočítajte:

Počet príkladov:
Počtárska náročnosť:
Číselný obor:
Násobnosť:
12+22 =
22+12 =
52+62 =
62+62 =
122+82 =
22+32 =
12+62 =
62+92 =
102+92 =
82+42 =