Příklady druhá mocnina do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
122+82 =
42+132 =
52+62 =
82+112 =
82+72 =
82+32 =
82+82 =
72+72 =
12+42 =
92+72 =