Příklady druhá mocnina do 400

Vypočtěte:

Počet příkladů:
počtářska náročnost:
Číselný obor:
Násobnost:
72+62 =
32+62 =
92+92 =
22+42 =
32+42 =
72+42 =
22+102 =
52+42 =
72+52 =
22+32 =