Pastevci

Na louce se pasou koně, krávy a ovce, spolu jich je méně než 200. Kdyby bylo krav 45-krát více, koní 60-krát více a ovcí 35krát více než jejich je nyní, jejich počty by se rovnaly. Kolik se spolu na louce pase koní, krav a ovcí?

Správná odpověď:

x1 =  85
x2 =  170

Postup správného řešení:

x = a+b+c < 200 b = 45/60 a c = 45/35 a  a + 45/60 a + 45/35 a < 200  1 ...  prvocˇıˊslo 60=2235 35=57 NSN(1,60,35)=22357=420  n=NSN(1,60,35)=420  LCD(11,6045, 3545) = n  11=420420 6045=420315 3545=420540       420 k + 315 k + 540 k < 84000      1275 k < 84000      17 k < 1120  k0=1120/17=171120=65171565,8824  x1=28+21+36=85 x2=56+42+72=170Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Zobrazuji 5 komentářů:
Mo-radce
Nápověda. Jaké jsou poměry stávajících počtů jednotlivých druhů zvířat?

Možné řešení.

Poměr mezi stávajícím počtem krav a koní je 60 : 45 = 4 : 3 a poměr mezi stávajícím počtem ovcí a koní je 60 : 35 = 12 : 7.
Počet koní tedy musí být nějakým násobkem čísla 3 a současně čísla 7, tedy násobkem čísla 21.

Kdyby na louce bylo 21 koní, potom by tam bylo 21 · 4 : 3 = 28 krav a 21 · 12 : 7 = 36 ovcí, celkem tedy 21 + 28 + 36 = 85 zvířat. Kdyby na louce bylo 42 koní, potom by všechny počty byly dvojnásobné, celkem tedy 2 · 85 = 170 zvířat. Kdyby na louce bylo 63 koní, potom by všechny počty byly trojnásobné, celkem tedy 3 · 85 = 255 zvířat, což je ovšem
víc než 200.

Na louce se tedy páslo buď 85, nebo 170 zvířat.

Anonym
Proč 21•4:3???
A nebo 21•12:7??
Mě to vyšlo i 4*7 a 3*12

Mo-radce
K témuž výsledku lze dojít také rozkladem daných násobků na součiny prvočísel:
45 = 3 · 3 · 5, 60 = 2 · 2 · 3 · 5, 35 = 5 · 7.

Aby se odpovídající násobky počtů jednotlivých zvířat rovnaly, musí být v jejich prvočíselných rozkladech zastoupena všechna předchozí prvočísla (včetně jejich násobností). Nejmenší možný počet krav tedy je 2 · 2 · 7 = 28, koní 3 · 7 = 21 a ovcí 2 · 2 · 3 · 3 = 36, celkem 28 + 21 + 36 = 85 zvířat.

8 let  1 Like
Anonym
Proč to bude 21•4 :3 ?

8 let  2 Likes
Žák
Protože poměr je 4:3

Tipy na související online kalkulačky
Chceš si vypočítat nejmenší společný násobek dvou nebo více čísel?
Potřebujete pomoci sčítat, zkrátít či vynásobit zlomky? Zkuste naši zlomkovou kalkulačku.

Související a podobné příklady: