Z=-√2-√2i 74744

Nechť komplexní číslo z=-√2-√2i, kde i2 = -1. Najděte |z|, arg(z), z* (kde * označuje komplexní konjugát) a (1/z). V případě potřeby napište své odpovědi ve tvaru a + i b, kde ai b jsou reálná čísla.
Označte polohy čísel z, z* a (1/z) na Argandově diagramu.

Správná odpověď:

a =  2
φ =  0,7854
Φ =  45 °
c = -√2+√2i
d = -√2/4 + √2/4 i

Postup správného řešení:

z = 22i = Re+ Im   i = x+y i  x=2=21,4142 y=2=21,4142  a = Re2 + Im2 a=x2+y2=(1,4142)2+(1,4142)2=2
tgφ=y:x=(1,4142):(1,4142)=1=1:1 φ=arctg(y/x)=arctg((1,4142)/(1,4142))=0,7854
Φ=φ  °=φ π180   °=0,7854 π180   °=45  °=45
c=conjz=xy i c=2+2i
d= 1/z d= x+i y1 = x+i y1  xi yxi y d = x2y2xi y  X=x2+y2x=(1,4142)2+(1,4142)2(1,4142)0,3536 Y=x2+y2y=(1,4142)2+(1,4142)2(1,4142)0,3536  d=2/4+2/4 iNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Potřebujete pomoci sčítat, zkrátít či vynásobit zlomky? Zkuste naši zlomkovou kalkulačku.
Vyzkoušejte také kalkulačku s komplexními čísly.
Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.
Vyzkoušejte si převody jednotek úhlů úhlové stupně, minuty, sekundy, radiány.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2   video3

Související a podobné příklady: