Koreň rovnice

Určte reálny koreň rovnice: x^-3:x^-8=32

Správna odpoveď:

x =  2

Postup správneho riešenia:

x(3):x(8)=32 x5=32 x=325=2Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Zobrazujem 1 komentár:
#
Www
dalsie 4 korene su uz komplexne; vid aj obrazok k prikladu; podla Moivrovej vety

avatar

Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Vyskúšajte kalkulačku s komplexnými číslami.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady:

 • Medzi 14
  exp_growth2 Medzi korene rovnice 4x2 - 17x + 4= 0 vložte tri čísla tak, aby tvorili s danými číslami GP
 • Komplexná odmocnina
  sqrt3_complex Určte súčet troch tretích odmocnín z čísla 64.
 • Korene
  parabola Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte: ?
 • Korene eq2
  parabola V rovnici 2x ^ 2 + bx-9 = 0 je jeden koreň x1 = -3/2. Určite druhý koreň a koeficient b
 • Neznáme opäť
  sqrt Určte prirodzené číslo, ktorého druhá mocnina je 27 krát vačšia ako jeho druhá odmocnina.
 • Kvadratická - len dosadiť
  kvadrat Určte koreň kvadratickej rovnice: 3x2-4x+(-4)=0.
 • Iks - mocnina
  exp Určte hodnotu x: 2^x=(2^-3):2
 • Nelineárne rovnice
  q2_non_linear Vyriešte sústavu - systém nelineárnych rovníc: 3x2-3x-y=-2 -6x2-x-y=-7
 • Exponenciálna rovnica
  exp Určte x, ak 625^x=5 Rovnice je exponenciálna, pretože neznáma je v exponentne mocniny čísla 625
 • Tretiu s druhou
  sqrt Máme 2 čísla. Keby sme vynásobili tretiu odmocninu prvého čísla s druhou odmocninou druhého čísla, dostali by sme číslo 18.Určte tieto 2 čísla. Ak má úloha v množine reálnych čísel nekonečne veľa riešení, vypočítajte len celočíselné riešenie.
 • Cplx odmocnina
  sqrt3_complex Určte, čomu sa rovná súčet štvrtých odmocnín z čísla 16.
 • Ypsilon
  squares2 Určte y: 32^y=2
 • Neznáme číslo
  calc Určte x, ak 27^x=1/3
 • Rozmery kvádra
  cuboid Určte rozmery kvádra, ktorý má objem 810 cm3, ak sú dĺžky jeho hrán vychádzajúce z toho istého vrcholu v pomere 2: 3: 5
 • Logaritmická rovnica
  nat_log_ln Vypočítajte koreň rovnice: log27(10x + 77) = 0
 • Hranol X
  Cuboid_simple Hranol s hranami o dĺžkach x cm, 2x cm a 3x cm a má objem 48000 cm3. Akú veľkosť má povrch tohto hranola?
 • Komplexné
  cplx Určte súčet komplexných čísel: 2i2+2i4