Súčin a súčet koreňov

Nájdite súčin a súčet koreňov kvadratickej rovnice x2 + 3x - 9 = 0

Aplikujte vzťahy medzi koreňmi a koeficientami kvadratickej rovnice.

Správna odpoveď:

p =  -9
s =  -3

Postup správneho riešenia:

x2 + 3x  9 = 0 a=1 b=3 c=9  p=c/a=(9)/1=9
s=b/a=3/1=3   Skuˊsˇka spraˊvnosti:  x2+3x9=0  x2+3x9=0  a=1;b=3;c=9 D=b24ac=3241(9)=45 D>0  x1,2=2ab±D=23±45=23±35 x1,2=1,5±3,354102 x1=1,854101966 x2=4,854101966  p1=x1 x2=1,8541 (4,8541)=9 s1=x1+x2=1,8541+(4,8541)=3

Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Zobrazujem 1 komentár:
Lenka
Ak má kvadratická rovnica ax2 + bx + c = 0, a, b, c sú koeficienty  a korene x1,x2, tak pre ne platí :
x1 + x2 = -b/a,    
x1 . x2 = c/a

známe sú aj ako Vietove vzorce

Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: