Kvadratická - len dosadiť

Určte koreň kvadratickej rovnice: 3x2-4x+(-4)=0.

Správna odpoveď:

x1 =  2
x2 =  -0,6667

Postup správneho riešenia:

3x24x+(4)=0  3x24x+(4)=0 3x24x4=0  a=3;b=4;c=4 D=b24ac=4243(4)=64 D>0  x1,2=b±D2a=4±646 x1,2=4±86 x1,2=0.66666667±1.33333333333 x1=2 x2=0.666666666667   Sucinovy tvar rovnice:  3(x2)(x+0.666666666667)=0 x1=2=2

Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .

x2=(0.6667)=0.6667Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady:

 • Koreň rovnice
  x5=32 Určte reálny koreň rovnice: x^-3:x^-8=32
 • Kvadratická rovnica
  parabola Určite čísla b,c tak aby čísla x1 = -1 a x2 = 3 boli koreňmi kvadratickej rovnice: -3x 2 + b x + c = 0
 • Súčin a súčet koreňov
  eq222 Nájdite súčin a súčet koreňov kvadratickej rovnice x2 + 3x - 9 = 0 Aplikujte vzťahy medzi koreňmi a koeficientami kvadratickej rovnice.
 • Nulové body
  absolute value Vypočítajte korene rovnice: 3 |x +4| +3 |x +5| +2 |x +4| = 30
 • Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: x2-4x+59=1
 • Riešiteľnosť rovnice
  lom_paprsek Prosím, stanov podmienky riešiteľnosti rovnice s lomenými kvadratickými výrazmi, vyrieš rovnicu a vykonaj skúšku, x lomeno x na druhú mínus 2x plus1 to celé mínus x + 3 lomeno x na druhú mínus 1 to celé rovná sa 0 x/(x2-2x+1) - (x+3)/( x2-1) = 0
 • Kružnice
  two_circles Dokážte, že rovnice k1 a k2 predstavujú kružnice. Napíšte rovnicu priamky, ktorá prechádza stredmi týchto kružníc. k1: x2+y2+2x+4y+1=0 k2: x2+y2-8x+6y+9=0
 • Nelineárne rovnice
  q2_non_linear Vyriešte sústavu - systém nelineárnych rovníc: 3x2-3x-y=-2 -6x2-x-y=-7
 • Zlomok
  polynomial Pre aké x sa výraz (4x2-16)/(3x2 -6x) rovná nule?
 • Z9–I–3 MO 2019
  reciprocal Pre ktoré celé čísla x je podiel (x+11)/(x+7) celým číslom. Riešení je údajne viac.
 • Rovnice
  p1110617 Riešte nasledujúcu sústavu rovníc: 6(x+7)+4(y-5)=12 2(x+y)-3(-2x+4y)=-44
 • Lin. rovnica
  cubes Riešte v R nasledujúcu lineárnu rovnicu: 4/10X+2/10X+1/6X+1/10X+400=X
 • Rovnica
  calculator Rovnica x2+bx -176 =0 má jeden koreň x1=1. Určite koeficient b a druhý koreň x2.
 • Rovnica
  function Rovnica f(x) = 0 má korene x1 = 64, x2 = 100, x3 = 25, x4 = 49. Koľko je všetkých koreňov rovnice f(x2) = 0 ?
 • Rovnica s absolútnou hodnotou
  abs_graph Koľko riešení má rovnica (|x| +x) |x-3| = |x+1| v obore reálnych čísel?
 • Koreň
  root_quadrat Koreň rovnice (x-5)2 +8 = x2 +87x je rovný nula, alebo väčší ako 0, alebo menší ako 0? ...
 • Kvadratická rovnica
  Parabola_tangent Kvadratická rovnica 5x2+bx+c=0 má korene x1 = 9 a x2 = -52. Vypočítajte koeficienty b a c.