Kvadratická - len dosadiť

Určte koreň kvadratickej rovnice: 3x2-4x+(-4)=0.

Výsledok

x1 =  2
x2 =  -0.667

Riešenie:

 3x24x+(4)=0 3x24x4=0  a=3;b=4;c=4 D=b24ac=4243(4)=64 D>0  x1,2=b±D2a=4±646 x1,2=4±86 x1,2=0.66666667±1.3333333333333 x1=2 x2=0.66666666666667   Sucinovy tvar rovnice:  x1=3(x2)(x+0.66666666666667)=0x1=2 \ \\ 3x^2-4x+(-4) = 0 \ \\ 3x^2 -4x -4 = 0 \ \\ \ \\ a = 3; b = -4; c = -4 \ \\ D = b^2 - 4ac = 4^2 - 4\cdot 3 \cdot (-4) = 64 \ \\ D>0 \ \\ \ \\ x_{1,2} = \dfrac{ -b \pm \sqrt{ D } }{ 2a } = \dfrac{ 4 \pm \sqrt{ 64 } }{ 6 } \ \\ x_{1,2} = \dfrac{ 4 \pm 8 }{ 6 } \ \\ x_{1,2} = 0.66666667 \pm 1.3333333333333 \ \\ x_{1} = 2 \ \\ x_{2} = -0.66666666666667 \ \\ \ \\ \text{ Sucinovy tvar rovnice: } \ \\ x_{1}=3 (x -2) (x +0.66666666666667) = 0x_{ 1 } = 2

Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .

x2=(0.6667)=230.6667=0.667x_{ 2 } = (-0.6667) = - \dfrac{ 2 }{ 3 } \doteq -0.6667 = -0.667Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlete. Ďakujeme!

Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Rozdiel dvoch čísel
  eq2 Rozdiel 2 čísel je 82. Prvé číslo je o 8 menšie ako druhá mocnina druhého čísla. Určte tieto čísla.
 2. Variácie 4/2
  pantagram_1 Určte počet prvkov, ak je počet variacií štvrtej triedy bez opakovania 600-krát väčší ako počet variacií druhej triedy bez opakovania.
 3. Korene
  parabola Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte: ?
 4. Rovnica
  calculator_2 Rovnica ? má jeden koreň x1=8. Určite koeficient b a druhý koreň x2.
 5. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?
 6. Kombinácie
  trezor_1 Z koľkých prvkov je možné utvoriť šesťkrát viac kombinácií štvrtej triedy než kombinácií druhej triedy?
 7. Kombinácie
  math_2 Z koľkých prvkov môžeme vytvoriť 990 kombinácií 2. triedy bez opakovania?
 8. Patrí-leží
  parabola1 Ktoré z bodov patria funkcií f:y= 2x2- 3x + 1 : A(-2, 15) B (3,10) C (1,4)
 9. Druhá odmocnina
  parabola_2 Ak je druhá odmocnina z 3m2 +22 -x = 0 a x = 7, čo je m?
 10. Premenná
  eq2_12 Nájdite hodnotu premennej P PP plus P x P plus P = 160
 11. Súčin
  floring Súčin dvoch po sebe idúcich nepárnych čísel je 8463. Ktoré sú to čísla?
 12. Nespojitosť
  graph_1 Určte bod, v ktorom funkcia sgn x nemá spojitosť.
 13. Vyriešte
  oriesky_2 Vyriešte sústavu dvoch rovníc s dvoma neznámymi x a y : 3x - 4y =12 -x + 3y =1 Súčet x + y sa bude rovnať?
 14. Geometrická postupnosť 2
  exp_x Daná je geometrická postupnosť a1=5.7, kvocient q=-2.5. Vypočítajte a17.
 15. Kvocient/koeficient
  geometric_3 Aký je koeficient tejto postupnosti. 4,8; 1,2; 0,3
 16. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 17. Determinant 8
  matrix_2 Ako sa zmení determinant matice rádu n>=3, ak ku každému stĺpcu (vrátane posledného) pripočítame posledný stĺpec?