Stačí dosedit

Určete kořen kvadratické rovnice: 3x2-4x + (-4) = 0.

Správný výsledek:

x1 =  2
x2 =  -0.667

Řešení:

3x24x+(4)=0  3x24x+(4)=0 3x24x4=0  a=3;b=4;c=4 D=b24ac=4243(4)=64 D>0  x1,2=b±D2a=4±646 x1,2=4±86 x1,2=0.66666667±1.33333333333 x1=2 x2=0.666666666667   Soucinovy tvar rovnice:  3(x2)(x+0.666666666667)=0 x1=23x^2-4x+(-4)=0 \ \\ \ \\ 3x^2-4x+(-4)=0 \ \\ 3x^2 -4x -4=0 \ \\ \ \\ a=3; b=-4; c=-4 \ \\ D=b^2 - 4ac=4^2 - 4\cdot 3 \cdot (-4)=64 \ \\ D>0 \ \\ \ \\ x_{1,2}=\dfrac{ -b \pm \sqrt{ D } }{ 2a }=\dfrac{ 4 \pm \sqrt{ 64 } }{ 6 } \ \\ x_{1,2}=\dfrac{ 4 \pm 8 }{ 6 } \ \\ x_{1,2}=0.66666667 \pm 1.33333333333 \ \\ x_{1}=2 \ \\ x_{2}=-0.666666666667 \ \\ \ \\ \text{ Soucinovy tvar rovnice: } \ \\ 3 (x -2) (x +0.666666666667)=0 \ \\ x_{1}=2

Výpočet overte naším kalkulátorem kvadratických rovnic.

x2=(0.6667)=23=0.667x_{2}=(-0.6667)=- \dfrac{ 2 }{ 3 }=-0.667Naše příklady z velké míry nám poslali nebo vytvořili samotní žáci a studenti. Proto budeme velmi rádi, pokud případně chyby, které jste našli, pravopisné chyby nebo přeformulování příkladu nám prosím pošlete. Děkujeme!


Napište nám komentář ke příkladu (úlohe) a jeho řešení (například pokud je stále něco nejasné nebo máte jiné řešení, nebo příklad nevíte vypočítat, nebo-li řešení je nesprávné...):

Zobrazuji 0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
Tipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady a úkoly:

 • V rovnici
  eq2 V rovnici 2x2 + bx-9=0 je jeden kořen x1=-3/2. Určete druhý kořen a koeficient b
 • Variace 4/2
  pantagram_1 Určete počet prvků jestliže je počet variací čtvrté třídy bez opakování 600-krát větší než počet variací druhé třídy bez opakování.
 • Kvadratická 6
  parabol33 Kvadratická funkce má předpis y=x²-2x-3. Načrtněte graf této funkce. Určete průsečíky s osami. Určete souřednice vrcholu.
 • Součin 9
  eq222_22 Součin dvou přirozených čísel je 323, jejich rozdíl je 2. Určete čísla.
 • Kořeny
  parabola Určitě v kvadratické rovnici absolutní člen q tak, aby rovnice měla reálný dvojnásobný kořen a tento kořen x vypočítejte: ?
 • Rovnice
  calculator_2 Rovnice ? má jeden kořen x1 = 9. Určitě koeficient b a druhý kořen x2.
 • Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určitě diskriminant rovnice: ?
 • Kombinatorická
  trezor_1 Z kolika prvků je možno utvořit šestkrát víc kombinací čtvrté třídy než kombinací druhé třídy?
 • Kvadr. funcke
  parabola1 Které z bodů patří funkcí f:y= 2x2- 3x + 1 : A(-2, 15) B (3,10) C (1,4)
 • Kombinace 2tr
  math_2 Z kolika prvků můžeme vytvořit 990 kombinací 2. třídy bez opakování?
 • Rovnice v podílovém tvaru
  eq1_4 Rešte rovnici v podílovém tvaru: 6x*(3x-2)/x+7=0
 • Vyřeš
  eq2 Vyřeš kvadratickou rovnici: 2y2-8y+12=0
 • Trouby
  pipes_1 Železné trubky ve skladu se ukládají do vrstev tak, že roury každé vrchní vrstvy zapadají do mezer spodní vrstvy. Do kolika vrstev se uloží 100 trubek, pokud nejsvrchnější vrstva má 9 trubek? Kolik trubek má nejspodnější vrstva?
 • Výraz - funkce
  parabola2_1 Ak k(x+6)= 4x2 + 20, čemu se rovná k(10)?
 • Variace - druhé třídy - II
  fun2_4 řešte rovnici: V(2, x+8)=72
 • AP - 11
  seq_2 Určte prvých 11 členov postupnosti, ak a12=676, d=29.
 • Kolik 35
  dices2 Kolik čtyřprvkových kombinací je možné utvořit z 10 prvků?