Součin a součet kořenů

Najděte součin a součet kořenů kvadratické rovnice x2 + 3x - 9 = 0

Aplikujte vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice.

Správná odpověď:

p =  -9
s =  -3

Postup správného řešení:

x2+3x9=0 a=1 b=3 c=9  p=c/a=(9)/1=9
s=b/a=3/1=3   Zkousˇka spraˊvnosti:  x2+3x9=0  x2+3x9=0  a=1;b=3;c=9 D=b24ac=3241(9)=45 D>0  x1,2=b±D2a=3±452=3±352 x1,2=1.5±3.35410196625 x1=1.85410196625 x2=4.85410196625   Soucinovy tvar rovnice:  (x1.85410196625)(x+4.85410196625)=0  p1=x1 x2=1.8541 (4.8541)=9 s1=x1+x2=1.8541+(4.8541)=3

Výpočet overte naším kalkulátorem kvadratických rovnic.
Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Zobrazuji 1 komentář:
#
Lenka
Pokud má kvadratická rovnice ax2 + bx + c = 0 koeficienty a, b, c  a kořeny x1, x2, tak pro ně platí:
x1 + x2 = -b / a,
x1. x2 = c / a

známé jsou i jako Vietove vzorce

avatarTipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady:

 • Kvadratická rovnice
  Parabola_tangent Kvadratická rovnice -4x2+bx+c=0 má kořeny x1 = 85 a x2 = -46. Vypočítejte koeficienty b a c.
 • Kvadratická rovnice
  parabola Určitě čísla b, c tak aby čísla x1 = -1 a x2 = 3 byly kořeny kvadratické rovnice: -3x 2 + b x + c = 0
 • Rovnice
  function Rovnice f(x) = 0 má kořeny x1 = 64, x2 = 100, x3 = 25, x4 = 49. Kolik je všech kořenů rovnice f(x2) = 0?
 • Prosím 5
  lom_paprsek Prosím, stanov podmínky řešitelnosti rovnice, vyřeš rovnici a proveď zkoušku, x lomeno x na druhou mínus 2x plus1 to celé mínus x+3 lomeno x na druhou mínus 1 to celé rovná se 0 x/(x2-2x+1) - (x+3)/( x2-1) = 0
 • Najděte
  intersect_circles Najděte průsečíky kružnic: x2 + y2 + 6 x - 10 y + 9 = 0 a x2 + y2 + 18 x + 4 y + 21 = 0
 • Soustava
  parabol Vyřeš soustavu: (x+5)(y-2)=(x-1)(y+1) (x+1)(y+1)=(x+5)(y-1)
 • Rovnice - počet kořenů
  photomath Dosaď postupně čísla/0,1,2,3/do rovnice: (x - 1)(x - 3)(x + 1) = 0 Která z nich jsou jejím řešením? Existuje ještě další číslo, které je řešením této rovnice?
 • Kořen
  root_quadrat Kořen rovnice (x-18)2 +8 = x2 -16x je rovný nula nebo větší než 0, nebo menší než 0? ...
 • Definiční obor
  eq2 Určete definiční obory funkcí: a/y=2x-1 b/y=5x/(2x+1) c/y=x2/(x2-9)
 • V rovnici
  eq2 V rovnici 2x2 + bx-9=0 je jeden kořen x1=-3/2. Určete druhý kořen a koeficient b
 • V rovnici 2
  parabola V rovnici 2x2 + bx-9=0 je jeden kořen x1=-3/2. Určete druhý kořen a koeficient b
 • C – I – 3 MO 2018
  olympics Nechť a, b, c jsou kladná reálná čísla, jejichž součet je 3, a každé z nich je nejvýše 2. Dokažte, že platí nerovnost: a2 + b2 + c2 + 3abc < 9
 • Stačí dosedit
  kvadrat Určete kořen kvadratické rovnice: 3x2-4x + (-4) = 0.
 • Kořeny
  parabola Určitě v kvadratické rovnici absolutní člen q tak, aby rovnice měla reálný dvojnásobný kořen a tento kořen x vypočítejte: 5x 2 +9x + q = 0
 • Mnohočleny - trojčleny
  eq2 Nalezněte všechny trojčleny ? s celočíselnými koeficienty a, b a c, pro která platí P(1) < P(2) < P(3) a zároveň ((P(1)) 2 + ((P(2)) 2 + ((P(3)) 2 = 22.
 • VKP rovnice
  combinatorics3 Řešte následující rovnici s variacemi, kombinacemi a permutace: 4 V(2,x)-3 C(2,x+ 1) - x P(2) = 0
 • Zlomek
  polynomial Pro jaké x se výraz (4x2-16)/(3x2 -6x) rovna nule?