Kvadratická rovnice

Kvadratická rovnice 4x2+bx+c=0

má kořeny x1 = 85 a x2 = -46. Vypočítejte koeficienty b a c.

Správná odpověď:

b =  156
c =  15640

Postup správného řešení:

b=4(85+46)=156
c=485(46)=15640  4x2+156x+15640=0 



Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.







Tipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice?
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: