Kvadratická rovnice

Kvadratická rovnice
7x2+bx+c=07x2+bx+c=0


má kořeny x1 = 80 a x2 = 78. Vypočítejte koeficienty b a c.

Správný výsledek:

b =  -1106
c =  43680

Řešení:

b=7(8078)=1106b = 7 \cdot (-80 -78) = -1106
c=78078=43680  7x21106x+43680=0 c = 7 \cdot 80 \cdot 78 = 43680 \ \\ \ \\ 7x^2 -1106x +43680=0 \ \\Budeme velmi rádi, pokud náhodou najdete chybu v příkladu, pravopisné chyby nebo nepřesnost a ji nám prosím pošlete . Děkujeme!


Zobrazuji 0 komentářů:
avatar
Tipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice?
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady a úkoly:

 • Kořeny
  parabola Určitě v kvadratické rovnici absolutní člen q tak, aby rovnice měla reálný dvojnásobný kořen a tento kořen x vypočítejte: ?
 • Rovnice
  calculator_2 Rovnice ? má jeden kořen x1 = 9. Určitě koeficient b a druhý kořen x2.
 • V rovnici
  eq2 V rovnici 2x2 + bx-9=0 je jeden kořen x1=-3/2. Určete druhý kořen a koeficient b
 • Stačí dosedit
  kvadrat_2 Určete kořen kvadratické rovnice: 3x2-4x + (-4) = 0.
 • Rovnice s absolutní hodnotou
  abs_graph Kolik řešení má rovnice ? v oboru reálných čísel?
 • Kino 4
  cinema_2 V kině je 1656 sedadel, v poslední řadě je 105 sedadel, v každé další je o 3 sedadla méně. Kolik je řad celkem v kině?
 • Trouby
  pipes_1 Železné trubky ve skladu se ukládají do vrstev tak, že roury každé vrchní vrstvy zapadají do mezer spodní vrstvy. Do kolika vrstev se uloží 100 trubek, pokud nejsvrchnější vrstva má 9 trubek? Kolik trubek má nejspodnější vrstva?
 • Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určitě diskriminant rovnice: ?
 • Rovnice v podílovém tvaru
  eq1_4 Rešte rovnici v podílovém tvaru: 6x*(3x-2)/x+7=0
 • Variace - druhé třídy - II
  fun2_4 řešte rovnici: V(2, x+8)=72
 • Variace - druhé třídy
  fun_3 řešte rovnici: V(2, x+2)=90
 • Druhá odmocnina
  parabola_2 Pokud je druhá odmocnina z 3m2 +22 -x = 0 a x = 7, což je m?
 • Reciproka
  parabola2 Vyřešte tuto rovnici: x + 5/x - 6 = 4/11
 • Kv. rovnica
  eq222_11 Riešte rovnicu (y+5/y-3) + (y+3/y-5) =3
 • Z kolika 2
  eq222 Z kolika prvků je možno utvořit dvakrát víc kombinací druhé třídy než kombinací čtvrté třídy?
 • Součin 9
  eq222_22 Součin dvou přirozených čísel je 323, jejich rozdíl je 2. Určete čísla.
 • Z kolika
  eq2 Z kolika prvků je možné utvořit 120 kombinací druhé třídy?