P(x)=9x^2-36x+40 53251

Pro každý z následujících problémů určete kořeny rovnice. Vzhledem k kořenům načrtněte graf a vysvětlete, jak se váš náčrt shoduje s danými kořeny a tvarem rovnice:
g(x)=36x2-12x+5
h(x)=x2-4x+20
f(x)=4x2-24x+45
p(x)=9x2-36x+40
g(x)=x2-2x+10
g(x)=x2-x-6

Správná odpověď:

g1 =  0
g2 =  0
h1 =  0
h2 =  0

Postup správného řešení:

g(x)=36x212x+5  36g212g+5  36g212g+5=0  a=36;b=12;c=5 D=b24ac=1224365=576 D<0  g1,2=2ab±D=7212±576=7212±241 g1,2=7212±24i g1,2=0,166667±0,333333i g1=0,166667+0,33333333333333i g2=0,1666670,33333333333333i  g1=0 g2=0

Výpočet overte naším kalkulátorem kvadratických rovnic.

h(x)=x24x+20 h24 h+20  h24 h+20 h24h+20=0  a=1;b=4;c=20 D=b24ac=424120=64 D<0  h1,2=2ab±D=24±64=24±81 h1,2=24±8i h1,2=2±4i h1=2+4i h2=24i

Výpočet overte naším kalkulátorem kvadratických rovnic.
Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice?
Vyzkoušejte naši kalkulačka na přepočet poměru.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Vyzkoušejte také kalkulačku s komplexními čísly.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: