P(x)=9x^2-36x+40 53251

Pre každý z nasledujúcich problémov určite korene rovnice. Vzhľadom na korene načrtnite graf a vysvetlite, ako sa váš náčrt zhoduje s danými koreňmi a tvarom rovnice:
g(x)=36x2-12x+5
h(x)=x2-4x+20
f(x)=4x2-24x+45
p(x)=9x2-36x+40
g(x)=x2-2x+10
g(x)=x2-x-6

Správna odpoveď:

g1 =  0
g2 =  0
h1 =  0
h2 =  0

Postup správneho riešenia:

g(x)=36x212x+5  36g212g+5  36g212g+5=0  a=36;b=12;c=5 D=b24ac=1224365=576 D<0  g1,2=2ab±D=7212±576=7212±241 g1,2=7212±24i g1,2=0,166667±0,333333i g1=0,166667+0,33333333333333i g2=0,1666670,33333333333333i  g1=0 g2=0

Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .

h(x)=x24x+20 h24 h+20  h24 h+20 h24h+20=0  a=1;b=4;c=20 D=b24ac=424120=64 D<0  h1,2=2ab±D=24±64=24±81 h1,2=24±8i h1,2=2±4i h1=2+4i h2=24i

Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Vyskúšajte našu kalkulačka na prepočet pomeru.
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Vyskúšajte kalkulačku s komplexnými číslami.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: