Kořeny

Určitě v kvadratické rovnici absolutní člen q tak, aby rovnice měla reálný dvojnásobný kořen a tento kořen x vypočítejte:

5x2+9x+q=05x 2 +9x + q = 0


Výsledek

q =  4.05
x =  -0.9

Řešení:

D=0=>D2=0 D2=b24aq=0 q=9245=4.05 5x2+9x+4.05=0D=0 => D^2=0 \ \\ D^2=b^2-4aq=0 \ \\ q= \dfrac{ 9^2}{4 \cdot 5 } = 4.05 \ \\ 5x ^2 +9x +4.05 = 0
x=925=0.9x = \dfrac{ -9}{ 2 \cdot 5} = -0.9Naše příklady z velké míry nám poslali nebo vytvořili samotní žáci a studenti. Proto budeme velmi rádi, pokud případně chyby které jste našli, pravopisné chyby nebo přeformulování příkladu nám prosím pošlete. Děkujeme!

Napište nám komentář ke příkladu (úlohe) a jeho řešení (například pokud je stále něco nejasné nebo máte jiné řešení, nebo příklad nevíte vypočítat, nebo-li řešení je nesprávné...):

Zobrazuji 0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
Tipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady a úkoly:

 1. Rovnice
  calculator_2 Rovnice ? má jeden kořen x1 = 9. Určitě koeficient b a druhý kořen x2.
 2. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určitě diskriminant rovnice: ?
 3. Stačí dosedit
  kvadrat_2 Určete kořen kvadratické rovnice: 3x2-4x + (-4) = 0.
 4. Rovnice v podílovém tvaru
  eq1_4 Rešte rovnici v podílovém tvaru: 6x*(3x-2)/x+7=0
 5. Reciproka
  parabola2 Vyřešte tuto rovnici: x + 5/x - 6 = 4/11
 6. Variace 4/2
  pantagram_1 Určete počet prvků jestliže je počet variací čtvrté třídy bez opakování 600-krát větší než počet variací druhé třídy bez opakování.
 7. Rovnice s absolutní hodnotou
  abs_graph Kolik řešení má rovnice ? v oboru reálných čísel?
 8. Medián
  statistics U 11 žáků byl zaznamenán počet zameškaných hodin: 5,12,6,8,10,7,5,110,2,5,6. Určete medián.
 9. Kvadr. funcke
  parabola1 Které z bodů patří funkcí f:y= 2x2- 3x + 1 : A(-2, 15) B (3,10) C (1,4)
 10. Kombinatorická
  trezor_1 Z kolika prvků je možno utvořit šestkrát víc kombinací čtvrté třídy než kombinací druhé třídy?
 11. Kombinace 2tr
  math_2 Z kolika prvků můžeme vytvořit 990 kombinací 2. třídy bez opakování?
 12. Co je P
  eq2_12 PP plus P x P plus P = 160
 13. Druhá odmocnina
  parabola_2 Pokud je druhá odmocnina z 3m2 +22 -x = 0 a x = 7, což je m?
 14. Kombinace 2. třídy
  color_circle Z kolik prvků je možné vytvořit 4560 kombinaci druhé třídy?
 15. Posloupnost
  sunflower Mezi čísla 9 a 85 vložte tolik členů aritmetické posloupnosti, aby jejich součet byl 799.
 16. Posloupnost 3
  75 Napište prvních 6 členů aritmetické posloupnosti: a2=14, a8=38
 17. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?