Korene

Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte:

9x29x+q=0


Správny výsledok:

q =  -2,25
x =  -0,5

Riešenie:

D=0=>D2=0 D2=b24aq=0 q=(9)24(9)=2.25 9x29x2.25=0
x=(9)2(9)=0.5Budeme veľmi radi, ak nájdete chybu v príklade, pravopisné chyby alebo nepresnosť a ju nám prosím pošlete. Ďakujeme!


Zobrazujem 0 komentárov:
avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 • Korene eq2
  parabola V rovnici 2x ^ 2 + bx-9 = 0 je jeden koreň x1 = -3/2. Určite druhý koreň a koeficient b
 • Kvadratická rovnica
  parabola Určite čísla b,c tak aby čísla x1 = -1 a x2 = 3 boli koreňmi kvadratickej rovnice: ?
 • Koreň rovnice
  x5=32 Určte reálny koreň rovnice: x^-3:x^-8=32
 • Rovnica
  calculator_2 Rovnica ? má jeden koreň x1=8. Určite koeficient b a druhý koreň x2.
 • Súčin a súčet koreňov
  eq222_1 Nájdite súčin a súčet koreňov kvadratickej rovnice x2 + 3x - 9 = 0 Aplikujte vzťahy medzi koreňmi a koeficientami kvadratickej rovnice.
 • Kvadratická - len dosadiť
  kvadrat_2 Určte koreň kvadratickej rovnice: 3x2-4x+(-4)=0.
 • Kvadratická rovnica
  Parabola_tangent Kvadratická rovnica ? má korene x1 = 80 a x2 = 78. Vypočítajte koeficienty b a c.
 • Kvocient a tretí člen
  eq222_1 Určte tretí člen GP, ak a1+a2=36 a a1+a3=90. Vypočítajte aj kvocient.
 • Člen a kvocient
  geometric_6 Určte druhý člen a kvocient GP, ak a3=48,6 a1+a2=6
 • Koreň rovnice
  eq1 Vypočítajte koreň rovnice: x-(-250)=-500
 • Nulové body
  absolute value Vypočítajte korene rovnice: ?
 • Kvadratická funkcia
  parabola_2 Napíšte rovnicu kvadratickej funkcie ktorej patria body A ( -1, 10), B (2, 19), C (1,4)
 • GP tri členy
  progression_ao Druhý a tretí člen geometrickej postupnosti sú 24 a 12(c+1) v tomto poradí. Za predpokladu, že súčet prvých troch členov postupnosti je 76, určite hodnotu c.
 • Mocniny v rovnici
  exp_3 Určte hodnotu x v tejto rovnici: (0,125^x)·104=5000
 • Koreň
  root_quadrat Koreň rovnice ? je rovný nula, alebo väčší ako 0, alebo menší ako 0? ?
 • Logaritmická rovnica
  nat_log_ln Vypočítajte koreň rovnice: log33(3x + 21) = 0
 • Rovnica
  function Rovnica f(x) = 0 má korene x1 = 64, x2 = 100, x3 = 25, x4 = 49. Koľko je všetkých koreňov rovnice f(x2) = 0 ?