Kvadratická rovnica kalkulačka

Kvadratická rovnica má základný tvar:
ax2+bx+c=0

eq2
Zadajte koeficienty a,b,c kvadratickej rovnice v jej základnom-normovanom tvare. Riešením kvadratickej rovnice sú zvyčajne dva rôzne reálne alebo komplexné korene, prípadne jeden dvojnásobný koreň. Výpočet priebeha pomocou diskriminantu.


Výpočet:

x2+3x9=0 x2+3x9=0  a=1;b=3;c=9 D=b24ac=3241(9)=45 D>0  x1,2=b±D2a=3±452=3±352 x1,2=1.5±3.35410196625 x1=1.85410196625 x2=4.85410196625   Sucinovy tvar rovnice:  (x1.85410196625)(x+4.85410196625)=0 

Textové riešenie:

x2+3x-9=0 ... kvadratická rovnica

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 45
D>0 ... Rovnica má dva rôzne reálne korene

x1 = 1.85410196625
x2 = -4.85410196625

P = {1.85410196625; -4.85410196625}