Faktoriál - slovné úlohy a príklady

Počet nájdených príkladov: 77

 • Veľký faktoriál
  sierpinski Koľkými nulami končí zápis čísla 116! ?
 • Výraz s faktoriálom
  5times_1 Určte hodnotu tohto výrazu: 6!·10^-3
 • Hodnota
  exp_15 Určte hodnotu tohto výrazu: 4!·2^-5
 • Karty
  sedmove karty Koľkými spôsobmi je možné rozdať 32 hracích kariet 4 hráčom?
 • Permutácie
  permutations_3 Z koľkých prvkov môžeme zostaviť 720 permutácií bez opakovania?
 • Koľko 74
  city Koľko slov možno vytvoriť zo všetkých písmen slova BRATISLAVA?
 • Skupiny
  globe Koľko je rôznych 3 členných skupín, ktoré môžu byť vytvorené z triedy 25 študentov?
 • Slovo
  words Aká je pravdepodobnosť, že slovom náhodne zostaveným z písmen T, I, I, O, D bude IDIOT?
 • Autobusy
  shuttlevan Koľkými spôsobmi možno 6 autobusov zoradiť na letisku?
 • Polohy kníh
  bookshelf_1 Koľko je polôh k uloženiu troch knih na poličku?
 • Rovnica s faktoriálom
  fact_1 Riešte rovnicu: x!:5=1008 Riešením rovnice je prirodzené číslo
 • Rovnica s faktoriálom
  exp_4 Riešte rovnicu: (4096^x)·8!=161280
 • Fotografia
  friends4 Štyri kamarátky si chcú urobiť spoločnú fotografiu. Koľkými rôznymi spôsobmi sa môžu vedľa seba postaviť?
 • Päť písmen
  charH Koľkými spôsobmi je možné usporiadať päť písmen?
 • Nájdite 8
  seq_sum_2 Nájdite zvyšok po delení, keď delíme súčet 1!+2!+3!+. .. . . +300! číslom 13.
 • Hracie karty
  playing_cards Koľkými spôsobmi možno zamiešať 9 hracích kariet?
 • Rovnica s faktoriálom
  fact Určte hodnotu x a y vo výraze: x!·10^y=0,0504.
 • Bonbóny
  bulls Koľkými spôsobmi možno rozdeliť 10 rovnakých cukríkov medzi 5 detí?
 • Vykrátiť
  zlomky_15 Upravte výraz s faktoriálmi: (n+6)!/(n+4)!-n!/(n-2)!
 • Turnaj
  turnaj Určite koľkými spôsobmi je možné vybrať z 34 žiakov two zástupcovia triedy na školský turnaj.

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .